Różni się od pomocy psychologicznej tym, iż jest rodzajem wsparcia w sytuacji obecnie przeżywanego kryzysu psychologicznego. Kryzys to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie pomóc sobie sami, za pomocą znanych i stosowanych dotychczas metod. Od pomocy psychologicznej różni się również tym, że efektem interwencji nie ma być polepszenie konkretnych aspektów życia ale przywrócenie funkcjonowania sprzed kryzysu. Skupiamy się na pracy nad wykorzystaniem takich zasobów klienta, które są dostępne i możliwe do użycia bez potrzeby angażowania się w dodatkowy proces zmian.